Van Inca tijd tot Blooker tijd © Toonder Studios

Still from ‘Van Inca tijd tot Blooker tijd’ featuring a Spanish conquistador on a ship