Sankichi the Monkey The Air Combat © Yoshitaro Kataoka

Still from ‘Sankichi the Monkey The Air Combat’ featuring a squadron of Japanese monkey planes